Forudsætninger

Forsikring & Pensions pensionsmåler giver dig et fingerpeg om, hvor meget du kan forvente at få i pension, når du pensioneres. Måleren regner med udgangspunkt i en 20-årig ratepension fra folkepensionsalderen, men kan også vise den forventede pension ved andre udbetalingsperioder (10-25 år eller livsvarigt). Din pension udregnes på baggrund af en række antagelser. Det er antagelser om den typiske pensionsordning og om, hvordan samfundet udvikler sig. Forudsætningerne for din pension kan godt være nogle andre, og ting kan ændre sig. Derfor kan du ændre på forudsætningerne i de avancerede indstillinger. Forudsætninger for Forsikring & Pensions Pensionsmåler (svarer til samfundsforudsætningerne):

 • 25 pct. af pensionsbidraget anvendes til risikodækning og administrationsomkostninger. Risikodækning er typisk dine forsikringer ved tab af erhvervsevne eller ved død, men kan også være dækning ved kritisk sygdom, sundhedsforsikring mv.
 • Indbetalinger sker via din arbejdsgiver.
 • Finanstilsynets Benchmarkdødelighed anvendes i tilfælde af, at udbetalingens længde ændres til livsvarig.
 • Der forudsættes en reallønstigning frem til pensionstidspunktet på 0 pct. om året (realløn på 0 pct svarer til, at der forventes en årlig lønstigning i samme takt som inflationen).
 • I tilbageskrivningen i forhold til depotets størrelse i dag, er inflationen sat til 1 pct. pr. år.
 • Det er politisk besluttet, at folkepensionsalderen fremadrettet skal følge levetiden for hver enkelt fødselsårgang, hvorfor folkepensionsalderen hvert 5 år kan blive hævet ved lov. Din forventede pensionsalder bestemmes på baggrund heraf, når du indtaster fødselsår og måned. Ligger din pensionsalder senere ude i fremtiden end om 5 år, vil din folkepensionsalder følge prognoserne fra dream-modellen.
 • ATP og Folkepensionens grundbeløb medregnes.
 • Folkepensionens Tillægspension indgår ikke i denne beregner.
 • De seneste samfundsforudsætninger ligger til grund for beregningerne i Pensionsmåleren. Det betyder, at:
  • Der betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.
  • Inflationen er 1 pct. pr. år de første tre år, herefter stiger den til 2 pct. pr. år.
  • Aktieafkast er 5,5 pct. pr. år de første tre år, herefter stiger den til 7,0 pct. pr. år.
  • Obligationsafkast er 2,5 pct. pr. år de første tre år, herefter stiger den til 4,0 pct. pr. år.
  • Der er forudsat en ligelig fordeling af investeringer i aktier og obligationer.
  • Skat af formueafkast udgør 15,3 pct.
  • Afkast efter omkostninger og PAL-skat er 2,54 pct. frem til 01.01.2020 og 3,81 pct. herefter.
  • Der er forudsat en investeringsomkostning på 1 pct. årligt i hele perioden.
 • I beregningerne tages der ikke højde for opsparing til alderdommen i form af bolig, anden fri opsparing, private investeringer mv.

Kender du vores værktøjer?

HVEM STÅR BAG

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
pensionsmaaler@forsikringogpension.dk
Cookiepolitik

MERE OM PENSIONSMÅLEREN

Pensionsmåler.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Pensionsmåler.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.